top of page
  • Writer's pictureMaud

TekLab Seminar in Stavanger

Updated: Jul 23, 2020

On the 14th and 15th of March 2019, researchers from the University of Bergen, the University of Stavanger, Høgskulen på Vestlandet and Høgskulen i Volda met up for a new edition of the TekLab network Seminar in Stavanger, organised by Cato Wittusen and Lars Nyre. Scholars from the different institutions presented their research and participated to debates on ‘Subjectivity and narrative in immersive media’,  and discussed ideas of future collaboration. An account of the seminar was published (in Norwegian only) on https://teklab.uib.no/2019/06/28/fortellemaskinen-ai-narrator-i-stavanger/

teklab-stavanger2


NARRATIVE PARADOX: Sigmund Trageton (UiS) presents on  “The narrative paradox in VR”; the conflict between the interactive nature of VR as a medium and the structure required from traditional narrative and storytelling. Picture: Gunnhild Sofie Vestad.


Thursday 14th of March

09.00 – 09.15. Start. Alle introduserer seg kort. Introduksjon til TekLab og Samkul-søknaden ved Lars Nyre. 09.15 – 09.45. Cato Wittusen, UiS: “Subjektivitet og immersive fortellinger. Innledende spørsmål og betraktninger”. 09.45 – 10.15. Lars Nyre, UiB. “Vitnemaskina. Kan impliserte vitneposisjonar i nyheitene automatiserast?”. 10.30 – 11.00. Nadine Zoghbi, UiS. “Hearing is believing: Sound design’s role in achieving immersion”. 11.00 – 11.30. Veronica Blumenthal, UiS. “Immersjon i styrte besøksattraksjoner: Faser og involveringsnivåer i immersjonsprosessen” 11.30 – 12.00. Audun Klyve Gulbrandsen, UiB. “Håndskrift i Augmented Reality. En eksperimentell prototype”. 13.00 – 13.30. Joakim Vindenes, UiB. Omsluttethet, tilstedeværelse og legem-identifikasjon i Virtual Reality. Informasjonsvitenskapelige og filosofiske perspektiv”. 13.30 – 14.00. John Richard Sageng, Game Philosophy Network. “Spillmekanikk og fiksjonelle handlinger i dataspill. Et filosofisk perspektiv på immersjon i interaktiv narrasjon.” 14.00 – 14.30. Petter Frost Fadnes, UiS. “Technocratic jazz coop. En maskin for innspilling, liv, død og subjektivitet» 14.45 – 15.15. Bjørnar Tessem, UiB. “Kan kunstig intelligens vere kreativ? Eit informasjonsvitskapleg perspektiv på AI Narrator” 15.15 – 16.30. Plenumsdiskusjon ved Lars Nyre.

Friday 15th of March

09.00 – 09.30. Jon Hoem, HVL: “Fortellerteknikk for sfæriske medier. Hvordan endres premissene for fortelling når mediene blir mer ‘medierike’, og deler av kontrollen overlates til andre enn ‘fortelleren’?” 09.30 – 10.00. Sigmund Trageton, UiS: “Det narrative paradoks i VR. Ei komparativ narrativ analyse av to VR forteljingar.» 10.00 – 10.30. Tarjei Mandt Larsen, UiS: «Immersjon som væren-i-en-verden. Momenter til en fenomenologisk beskrivelse av immersiv erfaring» 10.45 – 11.15. Maud Ceuterick, UiB: “Creation of a queer affirmative space through sound in augmented reality”. 11.15 – 12.00. Plenumsdiskusjon knytt til AI-narrator ved Bjørnar Tessem. 13.00  – 14.30. Planleggingsmøte om søknaden til SAMKUL.  Møtet er åpent for alle som er interessert. Ledet av Lars Nyre, Jon Hoem og Cato Wittusen.

14 views0 comments

Comments


bottom of page